تشخیص مهره مار ژله ای tagged posts

تشخیص آجیل مار. چگونه مهره اصلی مار را تشخیص دهیم؟

در ربیع الاول 989 / آوریل- مه 1581، زمانی که عباس ده ساله بود، گروهی از حاکمان رقیب قزلباش از طایفه استاجلو و شاملو با شاهزاده جوان بیعت کردند و به سوی خراسان لشکر کشید. در واقع او دستور قتل عباس را داده بود که در هرات بود که خود در سیزدهم رمضان 25 نوامبر 1577 توسط گروهی از امرای گزلباش کشته شده بود و وقتی علی کولی خان شاملو با او روبرو شد وارد جنگ شد. و در جریان جنگ شاهزاده عباس جوان را ربود.

  1. عشق و هیجان...
Read More