Cult Beauty Starter Kit 2020 اینجاست و فقط 30 پوند | زیرکی آرایش

سال گذشته موفق شدم دومین کیت Cult Beauty Starter (ارزش بیش از 70 پوند) را که ظرف چند روز به فروش رسید را تحویل بگیرم (به بررسی کیت شروع زیبایی من مراجعه کنید) و من از انتخاب / محتوای جعبه بسیار خوشحال شدم.بنابراین ، هنگامی که Cult Beauty امروز صبح جعبه جدید خود را که هنوز هم موجود نیست ، انداخت ، من می دانم که باید در مورد آن به شما بگویم.


زیر را بخوانید برای تجزیه و تحلیل محتوای جعبه و اگر فکر می کنم به خوبی آخرین کیت Cult Beauty Starter باشد!

این پست شامل پیوندهای مربوط است...

Read More