Monthly Archives آگوست 2022

خرید گیفت کارت پلی استیشن ۵ ارزان

خرید گیفت کارت پلی استیشن میتوانند یک انتخاب ایدهآل برای کسانی باشد که میخواهند برای اولین بار گیمینگ با کنسولهای بازی را تجربه کنند. وجود دو گزینه، یکی ایکسباکس سریز اس ۸ میلیون تومانی و دیگری کنسولی قویتر با برچسب قیمتی ۱۸ میلیون تومانی، در کنار دسترسی به تمام بازیهای سه نسل قبل خانواده ایکسباکس و از همه مهمتر، سرویس اشتراکی گیمپس با هزاران بازی (که جلوتر به آن میپردازیم)، در عمل کمهزینهترین و مقرونبهصرفهترین تجربه گیمینگ بهروز را در اختیار شما قرار میدهد. این دستگاهها قویترین و پیشرفتهترین کنسول بازی مایکروسافت و خانواده ایکسباکس محسوب میشود...

Read More