Monthly Archives می 2021

حرکتگران و لرزشگران زیبایی در بازگشت ناهار قدرت – WWD

هیچ چیز مانند سیپریانی هنگام ناهار به من نیویورک نمی گوید – تارتار ماهی تن و سالاد کنگر فرنگی در گوشه میز کنار پنجره با بهترین و درخشان ترین صنعت. – جین هرتزمارک هادیس ، رئیس گروه اجرایی ، Estée Lauder Cos. Inc.

من ناهار را در The Lamb’s Club با جنی راف ، روزنامه نگار قدرت ، آرزو می کنم. من رویای بازگشایی را در سر می پرورانم: ما سالاد خواهیم داشت و سینه مرغ خرد شده و البته حداقل یک سفارش سیب زمینی سرخ کرده خوب به اشتراک خواهیم گذاشت...

Read More